Horstmann advokater
Familieret, separation og skilsmisse - H...

Familieret, separation og skilsmisse

Familieret handler om de regler, der regulerer forholdet mellem ægtefæller og mellem registrerede partnere, men også om de regler, der regulerer forholdet mellem forældre og børn. Familieretten omfatter således regler om ægtefællernes formueforhold, samt om ægteskabets opløsning og om forældremyndighed og samvær.

Når man gifter sig (eller indgår registreret partnerskab) etableres der formuefællesskab meller parterne. Så længe ægteskbet består, kan hver part disponere frit over, hvad han/hun har indbragt af aktiver i ægteskabet eller erhverver under dette, og en part hæfter kun for sin egne gæld. Men hvis ægteskbet opløses ved separation, skilsmisse eller død, så skal der ske ligedeling efter nogle bestemte regler. Man kan dog godt aftale, at der ikke skal ske ligedeling. Det gør man ved at oprette en ægtepagt.

Undtaget fra ligedeling er pensioner. De skal ikke deles ved skilsmisse, men ønsker ægtefæller, at de netop skal deles, så kræver det også en ægtepagt. Læs mere om formuefællesskab og ægtepagter. Vi rådgiver om disse emner og udfærdiger samt tinglyser ægtepagter. 

I sager om separation, skilsmisse, forældremyndighed, bopæl og samvær vil der ofte være behov for enbred rådgivning, der rækker ud over det rent juridiske. Det er væsentligt at søge løsninger i disse spørgsmål uden at det kommer til de konfrontationer, som typisk opleves i Retten. Det tager vi hensyn til i vores rådgivning.

Som udgangspunkt er forældremyndighed fælles mellem forældrene. Man kan frit aftale, at det skal være anderledes, men er man ikke enige, skal der  ganske meget til, før Retten fratager den ene forælder andel i forældremyndigheden.

Når der er fælles forældremyndighed, skal parterne blive enige om, hvor barnet skal have bopæl. Kan de ikke det, så afgøres sagen af Retten.

På samme måde skal parterne gerne blive enige om, hvordan samværet med børnene skal være. Uenighed herom afgøres af Statsforvaltningen.

Hvis man i tilfælde af skilsmisse ikke kan enes om at dele boet, ja så skal man i Skifteretten.

Vi rådgiver om alle disse problemstillinger og fører om nødvendigt sagen ved den relevante myndighed.

 

Vil du vide mere? Så kontakt enten..

Advokat
Dorthe Horstmann
Advokat
Iben Kjølbye

Se vores "Ofte stillede spørgsmål" om emnet her

 

Ansættelse
Arv og testamente
Bolighandler
Dødsboer
Familieret, separation og skilsmisse
Lejeret
Personskade
Retssager og voldgift
Socialret/ sygedagpenge
Strafferet
Om os  |   Sidste nyt  |   Medarbejdere  |   Ofte stillede spørgsmål  |   Følg din sag   |   Kontakt os | Sveriges Konsulat
Sct. Mathias Gade 23 · 8800 Viborg · Tlf 87 27 47 00  ·   adv@horstmann.dk

QUICKLINKS TIL AKTUELLE EMNER OG SPØRGSMÅL:


Hvilken erstatning har jeg ret til?

Det koster ikke noget at ringe og høre hvad vi kan tilbyde dig.

læs mere her

 

KOM GODT I HUS!

Endelig du har skrevet under på købsaftalen, og er klar til at indrette huset, male stuen og anlægge haven. 

Men desværre sker det ind i mellem, at glæden forvandles til ubehagelige overraskelser, ærgelser og økonomiske tab, når det viser sig, at pletten skimmelsvamp og ikke bare en plet - eller den uafsluttede byggesag ikke gik i orden alligevel.

Læs mere her om hvordan vi kan hjælpe dig.

 

Tænk hvis det ikke længere er så yndigt at følges ad...

En skilsmisse er aldrig let – specielt ikke hvis der er børn indblandet. Der skal tages stilling til mange væsentlige ting, og der er ofte et væld af følelser indblandet. Dette kan betyde, at man har svært ved at tale sammen, og indgå de – for fremtiden – nødvendige aftaler.

Læs mere om separation/skilsmissebevillingen, økonomi og børn i denne artikel.

 


Copyright © 2014 Horstmann advokater advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.