Horstmann advokater
Tvangsarv

Tvangsarv


Hvad er tvangsarv?Tvangsarv er den del af din formue, som du ikke kan bestemme over i et testamente. Hvis du har ægtefælle eller livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn), så skal de arve mindst ¼ af din formue, som den er ved dødsfaldet. ¼ af din efterladte formue er altså tvangsarv, mens den resterende del af din formue kaldes friarv.

Du kan ikke gøre dine tvangsarvinger arveløse, men du kan begrænse deres arv til tvangsarven, og du kan i et vist omfang bestemme, hvordan (i hvilke aktiver) tvangsarven skal udredes.

Derudover kan arven til dine børn begrænses til et nærmere bestemt beløb, der er fastsat i Arveloven, og som hvert år reguleres op. Beløbet udgjorde i 2008 kr. 1.000.000,00, og i 2013 var det nået op på kr. 1.150.000,00. Det skal fremgå udtrykkeligt af testamentet, hvis du vil lave en sådan beløbsmæssig begrænsning. Det er ikke nok bare at skrive, at barnet kun skal have sin tvangsarv eller arve mindst muligt.

 


Få yderligere informationer, kontakt:

Dorthe Horstmann

Advokat, partner

Iben Kjølbye

Advokat


 
Ansættelsesret
Arv og testamente
Bolighandler
Dødsboer
Familieret, separation og skilsmisse
Forsikring
Inkasso
Konkurs/ gældssanering/ rekonstruktion
Lejeret
Lokalplaner
Miljøret
Personskade
Retshjælp og fri proces
Selskaber
Socialret
Strafferet
Udbuds- og konkurrenceretOm os  |   Sidste nyt  |   Medarbejdere  |   Ofte stillede spørgsmål  |   Følg din sag   |   Kontakt os | Sveriges Konsulat
Sct. Mathias Gade 23 · 8800 Viborg · Tlf 87 27 47 00  ·   adv@horstmann.dk

QUICKLINKS TIL AKTUELLE EMNER OG SPØRGSMÅL:


Lejeret

Der er kommet ny typeformular - det er den standardkontrakt, som bruges ved indgåelse af lejeaftaler.

Kontrakten indeholder nogle nye vilkår som er nærmere beskrevet i denne artikel.

 

Artikel om ny lov om ansættelsesklausuler pr. 1. januar 2016 - et overblik - læs her

 

 

Tænk hvis det ikke længere er så yndigt at følges ad...

En skilsmisse er aldrig let – specielt ikke hvis der er børn indblandet. Der skal tages stilling til mange væsentlige ting, og der er ofte et væld af følelser indblandet. Dette kan betyde, at man har svært ved at tale sammen, og indgå de – for fremtiden – nødvendige aftaler.

Læs mere om separation/skilsmissebevillingen, økonomi og børn i denne artikel.

 


Copyright © 2014 Horstmann advokater advokatpartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes.